Home

English-button

Welcome to the website of Llanfair Dyffryn Clwyd Community Council

On this website you will find details of your local community councillors and their contact details, information about our council meetings and about Llanfair DC in general.

Read our latest news and updates.

There are also links to other websites related to Llanfair DC and the surrounding area, and our News page carries information about local events and news as well as information from the Community Council.

Cymraeg-button

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llanfair Dyffryn Clwyd

Ar y wefan hon fe welwch fanylion am eich cynghorwyr cymuned lleol a’u manylion cyswllt, gwybodaeth am y cyfarfodydd cyngor gennym a gwybodaeth am Llanfair DC yn gyffredinol.

Darllenwch ein newyddion a diweddariadau diweddaraf.

Mae cysylltiadau hefyd â gwefannau eraill sy’n gysylltiedig â Llanfair DC a’r ardal gyfagos, ac mae ein tudalen Newyddion cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a newyddion lleol yn ogystal â gwybodaeth gan y Cyngor Cymunedol