Aelodau’r Cyngor Cymuned Llanfair DC

Clerc y Cyngor a Swyddog Ariannol Cyfrifol

Aelodau’r cyngor:

 • Mr David Baker – Annibynnol
  Bwlch Y Llyn
  Pentrecoch
  Ruthin
  LL15 2YG
  01824 702998
 • Mr Bob Barton – Annibynnol
 • Glan Alyn
 • Llanferres Road
 • Llanarmon yn Ial
 • Mold CH7 4QD
 • 01824 780872  0791 3330171
 • Mrs Wini Davies – Annibynnol
  Penrhos
  Graigfechan
  Rhuthun LL15 2HB
  01824 704216
 • Mr Owen G Evans [cyfetholwyd 09/09/19] – Annibynnol
 • Ty Famau
 • Llanfair D C
 • Ruthin LL15 2SH
 • 01824 520349
 • Mr Tim Faire – Annibynnol
  Plas Bedw
  Pentrecelyn
  Ruthin LL15 2HT
  01978 790240
 • Mrs Jayne Mayers [Cadeirydd] Annibynnol
  Pennant
  Pentrecelyn
  Ruthin LL15 2HF
 • Mr Keith Moulsdale [Is-Gadeirydd] – Annibynnol
  The Bridles
  Llanfair Dyffryn Clwyd
  Ruthin
  LL15 2EN
  01824 707506
 • Mr Osian Owen [cyfetholwyd 11/02/19] Annibynnol
 • Gilfachwen
 • Graigfechan
 • Rhuthun LL15 2HA
 • 07707 804964
 • Mrs Ceri Ranson [cyfetholwyd 19/11/18] Annibynnol
  Pen y Coed
  Graigfechan
  Ruthin LL15 2EY
 • Mr Steve Whipp [cyfetholwyd 11/11/19]
 • Pen yr Ardd
 • Llanfair D C
 • Ruthin
 • LL15 2RU
 • 01824 707955
 • GRWP CYNLLUN CYMUNEDOL.  Aelodaeth – Cynghorwyr a Phreswylwyr.
 • Gweler ‘Community Plan category Terms of Reference’