Croeso

Croeso i wefan Cyngor Cymuned Llanfair Dyffryn Clwyd

Ar y wefan hon fe welwch fanylion am eich cynghorwyr cymuned lleol a’u manylion cyswllt, gwybodaeth am y cyfarfodydd cyngor gennym a gwybodaeth am Llanfair DC yn gyffredinol.

Darllenwch ein newyddion a diweddariadau diweddaraf.

Mae cysylltiadau hefyd â gwefannau eraill sy’n gysylltiedig â Llanfair DC a’r ardal gyfagos, ac mae ein tudalen Newyddion cynnwys gwybodaeth am ddigwyddiadau a newyddion lleol yn ogystal â gwybodaeth gan y Cyngor Cymunedol