FUTURE OF BUS SERVICES

Dweud eich dweud ar ddyfodol eich gwasanaethau bws
Yr hydref hwn, bydd angen i Gyngor Sir Ddinbych ail-dendro ei gwasanaethau bws noddedig
Hoffech chi roi eich barn ar ein cynigion?
Mae croeso i chi fynychu unrhyw un o’r sesiynau galw heibio canlynol:
Gorffennaf 6ed
Llyfrgell Dinbych: unrhyw amser rhwng 0930 – 1200
Neuadd y Sir Rhuthun: unrhyw amser rhwng 1330 – 1530
Gorfennaf 7fed
Llyfrgell Corwen: unrhyw amser rhwng 0930 – 1200
Gallwch hefyd roi eich barn i ni drwy fynd ar-lein i www.sirddinbych.gov.uk/tethio, lle cewch amserlenni arfaethedig
Bydd y cyfnod ymgynghori yn rhedeg o 22/6/17 i 10/8/17
Mae manylion y cynigion ar gael ar www.sirddinbych.gov.uk/teithio
Have a say on the future of your
bus services
This autumn, Denbighshire County Council will be retendering its supported bus services
Do you want to give your views on what we propose?
Please join us at any of the following drop in sessions:
July 6th
Denbigh Library: any time between 0930 – 1200
Ruthin County Hall: any time between 1330 – 1530
July 7th
Corwen Library: any time between 0930 – 1200
You can also give us your views by going online to www.denbighshire.gov.uk/travel, where you will find proposed timetables
The consultation period will run from 22/6/17 to 10/8/17
Details of the proposals are available on www.denbighshire.gov.uk/travel