MEETING RE PROPOSED NEW YSGOL LLANFAIR D C

Come and meet us to find out more about our proposal for the new Ysgol Llanfair DC on The Glebe Land, off Bron-Y-Clwyd in Llanfair Dyffryn Clwyd.
Denbighshire County Council are intending to apply for planning permission for the development of a new school building for 126 full time pupils and 18 part time pupils, in the village of Llanfair Dyffryn Clwyd to replace the existing school building for Ysgol Llanfair DC.
Come and meet us
Eleanor Village Hall
Llanfair Dyffryn Clwyd
Denbighshire LL15 2RU
3pm-7pm
on 26th June 2017
Where representatives will be available to answer any questions you may have.
Dewch i gyfarfod a ni
Neuadd Eleanor
Llanfair Dyffryn Clwyd
Sir Ddinbych LL15 2RU
3yh-7yh
ar 26ed Mehefin 2017
Bydd cynrychiolwyr ar gael i ateb unrhyw gwestiynau a all fod gennych.
Dewch i gyfarfod â ni i ddarganfod mwy am ein cynnig ar gyfer Ysgol newydd Llanfair DC ar Tir y Glebe, oddi ar Bron-Y-Clwyd yn Llanfair Dyffryn Clwyd.
Mae Cyngor Sir Ddinbych yn bwriadu gwneud cais am ganiatâd cynllunio ar gyfer datblygu adeilad ysgol newydd ar gyfer 126 disgybl amser llawn a 18 disgybl rhan-amser, ym mhentref Llanfair Dyffryn Clwyd i gymryd lle adeilad presennol ar gyfer Ysgol Llanfair DC.